فایل های دسته بندی مدیریت - صفحه 1

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت دانش

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت دانش نمونه ششم

قیمت : 27,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مبانی نظری و پیشینه تحقیق جامعه اطلاعاتی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق جامعه اطلاعاتی

قیمت : 27,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مبانی نظری و پیشینه پژوهش فناوری بانکداری الکترونیکی و بانکداری موبایلی

ادبیات تحقیق و پیشینه پژوهش فناوری بانکداری الکترونیکی و بانکداری موبایلی

قیمت : 19,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مطالعات نظری و پیشینه تحقیق بررسی مدیریت دانش(فصل دوم)

مطالعات نظری و پیشینه تحقیق بررسی مدیریت دانش

قیمت : 18,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مطالعات نظری و پیشینه پژوهش بررسی ارزیابی عملکرد مالی سازمانی (فصل2)

مطالعات نظری و پیشینه پژوهش بررسی ارزیابی عملکرد مالی سازمانی (فصل2)

قیمت : 17,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ادبیات نظري تحقیق ویژگی های کیفی اطلاعات در صورت های مالی(فصل دو)

مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو)ویژگی های کیفی اطلاعات در صورت های مالی

قیمت : 17,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مباني نظري و پيشينه پژوهش مدل های اثربخشی سازمانی(فصل دو)

مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو)مدل های اثربخشی سازمانی

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مباني نظري و پيشينه پژوهش سیستم مدیریت دانش (فصل دو)

مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو)سیستم مدیریت دانش

قیمت : 16,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مباني نظري و پيشينه پژوهش ساختار سرمايه

مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو)ساختار سرمايه

قیمت : 17,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4قبلی · بعدی